Missie en visie

Onze missie
Natuurbegraafplaats de Hoevens is een fijne en toegankelijke plek waar iedereen naar toe kan komen om, te midden van nieuwe natuur, zijn of haar dierbaren te begraven, te herinneren, te wandelen en/of te bezinnen.

Onze visie
Binnen de coulissen van een eeuwenoud landgoed biedt Natuurbegraafplaats de Hoevens de unieke mogelijkheid voor een graf- en asbestemming in bestaande- en nieuwe natuur. Het is een zeer bijzondere plaats voor doden én (over)levenden. Een aangename plek om naar toe te gaan en dierbaren te herinneren. Maar ook een fijne plek om te wandelen en te bezinnen. De verwevenheid met de geschiedenis van het gebied en haar eeuwenoude graftradities voegt een extra dimensie toe aan Natuurbegraafplaats de Hoevens. Door de vorming van nieuwe natuur met aandacht voor biodiversiteit, past de natuurbegraafplaats uitstekend in de duurzaamheidsgedachte van het landgoed. Eenvoud, rust, tijd voor persoonlijk afscheid en natuurlijke- en landschappelijke waarden krijgen er volop de ruimte.