Stichting

Om de toekomst van de natuurbegraafplaats volgens de visie van de huidige eigenaren te kunnen waarborgen, is in 2018 Stichting Natuurbegraafplaats De Hoevens opgericht. Deze stichting ziet toe op naleving van de grafrechten en het onderhoud van het terrein in de toekomst, mocht de onderneming van de natuurbegraafplaats om wat voor reden dan ook onverhoopt stoppen.

Om hierin te kunnen voorzien wordt er nu al vermogen gereserveerd en afgezonderd voor de stichting. Wat er in de toekomst ook zal gebeuren met de onderneming of het eigendom van de gronden waarop de natuurbegraafplaats is gevestigd, de uitgegeven grafrechten dienen altijd gerespecteerd te blijven.

Het bestuur van Stichting Natuurbegraafplaats De Hoevens wordt gevormd door:
- Mevrouw C.M.A. van der Lande-Vogels
- Mevrouw drs. A.M.J. (Anne-Marie) Majoie-Keet 
- De heer mr. P.J.M. (Pieter) Boomaars 

Lees meer over onze Bestuursleden

De Stichting is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 70826706

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over Stichting Natuurbegraafplaats de Hoevens dan kunt u contact opnemen met de stichting via email: communicatie@dehoevens.nl