Grafmarkering en materialen

Natuurbegraven is meer dan het begraven op een mooi plekje in de natuur. Het vraagt om een weloverwogen keuze. Met een passende aanpak van de grafmarkering en het terugvinden van het graf. En het gebruik van vergankelijke materialen voor kist, mand, lijkwade, urn en kleding van de overledene.

Materiaal kist, urn, lijkwade, kleding
Natuurbegraven vraagt om een materiaalkeuze die niet alleen zo min mogelijk milieubelastend maar ook afbreekbaar is. Dat geldt voor het materiaal van de kist, urn, lijkwade of mand waarvoor u kiest. Maar ook voor de kleding van de overledene.

Download hier de Richtlijnen_natuurbegraven.pdf en het Overzicht_leveranciers.pdf Twijfelt u over de materiaalkeuze of wilt u meer informatie? In onze expositieruimte staan voorbeelden van ecologische begraafkisten, -manden, urnen en lijkwaden opgesteld, samen met informatie over de leveranciers. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Prothesen en hulpmiddelen

Naast respect voor de natuur hebben we op Natuurbegraafplaats De Hoevens ook respect voor de overledene. Daarom stellen wij als eis dat alleen eventuele aanwezige prothesen en hulpmiddelen die redelijkerwijs verwijderbaar zijn, verwijderd dienen te worden voordat het lichaam wordt begraven. Te denken valt aan een kunstgebit, uitwendige arm- of beenprothesen en bril.

Grafmarkering
Op De Hoevens mag een graf alleen gemarkeerd worden met een houten boomschijf met inscriptie, welke door de natuurbegraafplaats voor u wordt verzorgd en op het graf wordt geplaatst. Grafzerken, stenen, kruisen of andere voorwerpen mogen niet op het graf worden geplaatst. Ook niet als ze uit de omgeving komen en van vergankelijk materiaal zijn gemaakt.

Bij een bezoek aan een graf op De Hoevens is het toegestaan om een enkele bloem achter te laten, bij voorkeur geplukt op de natuurbegraafplaats zelf. Het achterlaten van boeketten, potplanten en relikwieën is niet toegestaan. Door de natuur hier met rust te laten ontstaan er vanzelf mooie inheemse planten, kruiden en bloemen die op het graf groeien. Daarnaast willen we voorkomen dat de begraafplaats een park wordt in plaats van een natuurgebied. En zo teleurstellingen voorkomen bij mensen die bewust voor natuurbegraven hebben gekozen. 

Wij vertrouwen erop dat deze regels gerespecteerd worden bij de keuze voor De Hoevens als laatste rustplaats voor een dierbare. En dat de familie deze regels ook uitdraagt naar naaste familieleden, vrienden en kennissen. Indien de terreinbeheerder toch onverhoopt zaken aantreft op een graf welke in strijd zijn met de regels dan worden deze verwijderd.  Zo zorgen we er samen voor dat de natuurbegraafplaats een bijzondere plek blijft, nu maar ook in de toekomst.

Terugvinden van een graf
Een graf op De Hoevens wordt handmatig en nauwkeurig ingemeten volgens een driehoeksmeting, waarna de coördinaten in Autocad worden omgezet in GPS. Dit in tegenstelling tot sommige andere natuurbegraafplaatsen die milieuverontreinigende kunststof bollen of sticks met elektronica in het graf plaatsen om het graf terug te vinden.

Is uw graflocatie ingemeten dan worden de coördinaten ervan vastgelegd in een grafakte en op een plattegrond. Met behulp van deze plattegrond en coördinaten kunt u een graf altijd weer terugvinden (eventueel met behulp van GPS apparatuur). Onze medewerkers helpen u graag verder.