Grafmarkering en materialen

Natuurbegraven is meer dan het begraven op een mooi plekje in de natuur. Het vraagt om een weloverwogen keuze. Met een passende aanpak van de grafmarkering en het terugvinden van het graf. En het gebruik van vergankelijke materialen voor kist, mand, lijkwade, urn en kleding van de overledene.

Materiaal kist, urn, lijkwade, kleding
Natuurbegraven vraagt om een materiaalkeuze die niet alleen zo min mogelijk milieubelastend maar ook afbreekbaar is. Dat geldt voor het materiaal van de kist, urn, lijkwade of mand waarvoor u kiest. Maar ook voor de kleding van de overledene.

Download hier de Richtlijnen_natuurbegraven.pdf en het Overzicht_leveranciers.pdf Twijfelt u over de materiaalkeuze of wilt u meer informatie? In onze expositieruimte staan voorbeelden van ecologische begraafkisten, -manden, urnen en lijkwaden opgesteld, samen met informatie over de leveranciers. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Prothesen en hulpmiddelen

Naast respect voor de natuur hebben we op Natuurbegraafplaats De Hoevens ook respect voor de overledene. Daarom stellen wij als eis dat alleen eventuele aanwezige prothesen en hulpmiddelen die redelijkerwijs verwijderbaar zijn, verwijderd dienen te worden voordat het lichaam wordt begraven. Te denken valt aan een kunstgebit, uitwendige arm- of beenprothesen en bril.

Grafmarkering
Een graf op Natuurbegraafplaats De Hoevens wordt uitsluitend op een natuurlijke manier gemarkeerd. Dat kan met een mooie houten boomschijf met inscriptie. Of door een herinneringsboom op het graf te planten.

Grafzerken, stenen of kruisen zijn niet toegestaan. Deze vergaan immers niet. Ook is het niet de bedoeling dat het graf wordt aangekleed met relikwieën en potplanten. De natuur zorgt er zelf voor dat op het graf mooie inheemse planten gaan groeien, passend bij de omgeving.

Terugvinden van een graf
Een graf op De Hoevens wordt handmatig en nauwkeurig ingemeten volgens een driehoeksmeting, waarna de coördinaten in Autocad worden omgezet in GPS. Dit in tegenstelling tot sommige andere natuurbegraafplaatsen die milieuverontreinigende kunststof bollen of sticks met elektronica in het graf plaatsen om het graf terug te vinden.

Is uw graflocatie ingemeten dan worden de coördinaten ervan vastgelegd in een grafakte en op een plattegrond. Met behulp van deze plattegrond en coördinaten kunt u een graf altijd weer terugvinden (eventueel met behulp van GPS apparatuur). Onze medewerkers helpen u graag verder.