Stichtingsbestuur

Het bestuur van Stichting Natuurbegraafplaats De Hoevens bestaat uit drie bestuursleden. Graag stellen zij zich aan u voor:

Mevr. Caroline van der Lande-Vogels
In 1990 heb ik het landgoed van mijn moeder overgenomen en ben ik er, samen met mijn man Floris gaan wonen en werken. Onze 4 dochters zijn hier opgegroeid en als gezin voelen wij een diepe verbondenheid met de prachtige natuur. Het is een paradijselijke stilteplek, waarin ik me deelgenoot voel van de natuur en het leven. Het beheren van de natuur, het ontwikkelen van nieuwe natuur en het bewustzijn vergroten dat mens en natuur in essentie één zijn, is mijn levensdoel. Vanuit deze verbinding is Natuurbegraafplaats De Hoevens ontstaan. Hier komen leven en dood in harmonie samen.

Om de toekomst van de natuurbegraafplaats volgens deze visie te kunnen waarborgen is Stichting Natuurbegraafplaats De Hoevens opgericht. Wat er in de toekomst ook zal gebeuren met de onderneming of het eigendom van de gronden waarop de natuurbegraafplaats is gevestigd: de grafrechten dienen altijd gerespecteerd te blijven.

Mevr. Dr. Anne-Marie Majoie-Keet
Ik ben een echt natuurmens. Na twintig jaar als econome in de logistieke sector te hebben gewerkt ben ik recent afgestudeerd als Tuin- en Landschaparchitecte. Ik streef hierbij naar een juiste inrichting van het landschap teneinde een bijdrage te leveren aan het welzijn van de mens en de maatschappij waarin wij leven. Een maatschappij waarin vraagstukken als nieuwe natuur, alternatieve verdienmodellen voor de agrarische sector, landschappelijk wonen en het inspelen op klimaateffecten zeer actueel zijn.

Als bestuurslid van Stichting Natuurbegraafplaats De Hoevens, maar ook in de rol van landschapsarchitecte, kan en wil ik graag een bijdrage leveren aan de continuïteit van de begraafplaats. Het is bijzonder om te zien hoe deze speciale plek, samen met de daarbij behorende gebouwen, volledig geïntegreerd is in het karakteristieke landschap van het eeuwenoude landgoed. Het wordt nu met veel aandacht voor de mens én de natuur beheerd en onderhouden. Het is mijn rol om, samen met de andere bestuursleden, te waarborgen dat de natuurbegraafplaats ook in de toekomst een plek blijft zoals die door de eigenaren bedoeld is.  

Dhr. Mr. Pieter Boomaars
Ik ben geboren en getogen in het Brabantse land. Na mijn studie rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden ben ik in Engeland gaan werken als advocaat en curator. Sinds 1998 ben ik met mijn advocatenkantoor gevestigd in Breda.

Naast mijn dagelijkse werk ben ik ook actief als bestuurder en commissaris bij diverse bedrijven en sociaal culturele instellingen. Ook ben ik maatschappelijk betrokken, vooral op het gebied van duurzame ontwikkeling en instandhouding van flora en fauna. Ik zet me dan ook graag in als bestuurder van Stichting Natuurbegraafplaats De Hoevens teneinde het behoud van deze prachtige locatie te waarborgen voor de toekomst.

Ontspanning vind ik in tennis en fietsen. Maar mijn grootste passie ligt toch wel bij het op zorgvuldige wijze in stand houden van het oer-Hollandse roodbont rundvee: de MRIJ koe.