Tarieven en grafmogelijkheden

Natuurbegraafplaats De Hoevens biedt verschillende mogelijkheden voor het begraven van een lichaam of urn. Al wandelend over de begraafplaats kiest u een plek die bij u of uw dierbare past. Door al bij leven een plek te reserveren verzekert u zich van een laatste rustplaats in de natuur.

 

Afmeting graf

Grafrecht 50 jaar

Eeuwigdurend grafrecht

Natuurgraf enkel
Begraven van 1 lichaam en max. 2 urnen.*

9 m2  

€ 3.500  

€ 5.200  

Natuurgraf dubbel
Begraven van max. 2 lichamen en max. 4 urnen.*

15 m2  

€ 6.000  

€ 9.500  

Begraafkosten
per uitvaart

 

€ 500  

€ 500  

Generatiegraven
Begraven van meer dan 2 lichamen in een graf.

op aanvraag 

op aanvraag 

op aanvraag 

Herinneringsboom **

 

 

€ 350  

 

 

Afmeting graf

Grafrecht
30 jaar

Grafrecht
50 jaar

Eeuwigdurend
grafrecht

Urnengraf enkel
Begraven van de as van 1 persoon in een urn of zonder urn. 

1 m2  

€ 950  

€ 1.200  

€ 2.200  

Urnengraf dubbel
Begraven van de as van max. 2 personen in een urn of zonder urn.

2 m2  

€ 1.650  

€ 2.000  

€ 3.800  

Generatiegraven
Begraven van meer dan 2 urnen in een graf

op aanvraag 

op aanvraag 

op aanvraag 

    op aanvraag

Begraafkosten
per uitvaart

 

€ 300  

€ 300  

€ 300  

Herinneringsboom **

 

 

 

€ 350  


Kijk hier voor Plattegrond,_grafmogelijkheden_en_tarieven.pdf

Prijswijzingen voorbehouden. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
begraving van aangegeven maximum aantal urnen gelijktijdig met het begraven van een lichaam.
** uitsluitend mogelijk op de daarvoor bestemde locaties en in combinatie met eeuwigdurend grafrecht.

Landschapssferen en grafmogelijkheden
Het terrein van de natuurbegraafplaats kent verschillende landschapssferen met verschillende grafmogelijkheden. Bij het uitzoeken van een graflocatie informeren onze medewerkers u graag over de grafmogelijkheden en grafrechttermijnen die op deze locatie mogelijk zijn. 
Zie ook Natuurbegraafplaats in Beeld

Aankoopkosten
U betaalt eenmalig de aankoopkosten voor een grafrecht. U ontvangt een grafakte waarin de precieze locatie van uw graf is vastgelegd. In het tarief zit het algemene beheer en onderhoud van de natuurbegraafplaats inbegrepen.
Let op: indien u een uitvaartverzekering heeft is het verstandig om contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij. Zij kunnen u informeren over de eventuele mogelijkheden om deze door u betaalde aankoopkosten op het moment van overlijden te vergoeden.

Verlengen grafrecht
Na het verlopen van het grafrecht voor bepaalde tijd is het mogelijk om deze te verlengen voor een aansluitende termijn van 10 of 20 jaar, tegen de dan geldende tarieven.

Generatie- en kindergraven
Generatiegraven bieden u de mogelijkheid om meerdere urnen en/of lichamen (> 2 personen) bij elkaar te begraven. Prijzen en afmetingen op aanvraag. Grafrecht voor kindergraven t/m 18 jaar wordt met 10 jaar extra gevestigd, zonder kosten.

Begraafkosten
Naast de aankoopkosten betaalt u bij een uitvaart eenmalig begraafkosten voor de wettelijk verplichte grafadministratie, het inmeten, klaarleggen en sluiten van het graf, de assistentie door onze medewerker tijdens de begrafenis, de houten boomschijf met inscriptie en het gebruik van de loopkoets. Deze begraafkosten worden pas na de uitvaart in rekening gebracht.