Missie en visie


Onze missie
Natuurbegraafplaats De Hoevens is een fijne en toegankelijke plek waar iedereen naar toe kan komen om, te midden van nieuwe natuur, zijn of haar dierbaren te begraven, te herinneren, te wandelen en/of te bezinnen.

Onze visie 
Binnen de coulissen van een eeuwenoud en duurzaam beheerd landgoed biedt Natuurbegraafplaats de Hoevens de unieke mogelijkheid om een dierbare te begraven, midden in de natuur. Het is echter méér dan een begraafplaats en afscheidslocatie op een mooie plek. Het is ook een ‘zijnsplek’. Waar oprechte aandacht is voor de mens, zowel bij leven als bij dood. En waar de prachtige omgeving, de eenvoud van de natuur en de stilte ‘lichtheid’, kracht en troost bieden om met het verlies van een dierbare om te gaan.

De Hoevens is ook een plek waar een bijzondere manier van afscheid nemen en begraven wordt toegepast, met oprechte aandacht voor de natuur. Dit door een weloverwogen keuze in materiaalgebruik, looptijd van grafrechten en frequentie van afscheidsplechtigheden, waarbij de natuur zo min mogelijk wordt belast.

Hierdoor past de natuurbegraafplaats uitstekend in de duurzaamheidsgedachte van het landgoed. En is het een bijzondere locatie waar een natuurlijk evenwicht is tussen leven én dood..