Missie en visie

Onze missie
Natuurbegraafplaats De Hoevens is fijne en toegankelijke plek waar iedereen naar toe kan komen om, te midden van nieuwe natuur, zijn of haar dierbaren te begraven, te herinneren, te wandelen en/of te bezinnen.

Onze visie
De aarde, dat zijn wij zelf. Het is niet enkel het decor waarin wij leven. Wij zijn deel van haar en dragen de aarde altijd in ons mee. Door goed voor de aarde te zorgen, zorgen we goed voor onszelf. Vanuit deze visie en de verbondenheid die wij voelen met deze plek, zorgen we dan ook goed voor De Hoevens: een eeuwenoud landgoed van 190 ha, gelegen tussen Alphen en Goirle. Rust, ruimte, natuur, eenvoud, cultuurhistorie en kwaliteit…..dat zijn de kernwaarden van zowel Caroline en Floris, hun kinderen en het team van medewerkers.

Ingebed in dit landgoed ligt Natuurbegraafplaats de Hoevens: een bijzondere locatie waar een dierbare begraven kan worden, midden in de natuur. Het is echter méér dan een begraafplaats en afscheidslocatie op een mooie plek. Het is ook een ‘zijnsplek’. Waar leven en dood hand in hand samen gaan. En waar de prachtige omgeving, de eenvoud van de natuur en de stilte ‘lichtheid’, kracht en troost bieden om met het verlies van een dierbare om te gaan.

De Hoevens is ook een plek waar een bijzondere manier van afscheid nemen en begraven wordt toegepast, met oprechte aandacht voor de natuur. Dit door een weloverwogen keuze in materiaalgebruik, looptijd van grafrechten en frequentie van afscheidsplechtigheden, waarbij de natuur zo min mogelijk wordt belast.

Hierdoor past de natuurbegraafplaats uitstekend in de duurzaamheidsgedachte van het landgoed. Waar de groei van de natuur leidend is in alle activiteiten die ontwikkeld worden. En waar mens en natuur steeds op een liefdevolle manier met elkaar in verbinding worden gebracht.

Filmpje Cittaslow