Voordelen op een rij

Natuurbegraafplaats de Hoevens is een unieke locatie voor begraven van een lichaam of urn in de natuur. Deze natuurbegraafplaats onderscheidt zich van andere begraafplaatsen en crematoria door de volgende kenmerken en voordelen:

 • > Betaalbaar alternatief voor traditioneel begraven en cremeren

  Natuurbegraven op De Hoevens is een betaalbaar alternatief voor traditioneel begraven en cremeren. Bovendien hoeft u geen kosten te maken voor een dure grafzerk of onderhoud van een graf. En door de lange looptijd van een grafrecht hoeven uw nabestaanden niet belast te worden met de kosten die bij verlenging van een grafrecht horen.

 • > Grafrechten voor zowel bepaalde- als onbepaalde tijd

  Graven worden op Natuurbegraafplaats De Hoevens uitgegeven voor zowel onbepaalde- als bepaalde tijd. Hierdoor blijft ook op de lange termijn de mogelijkheid bestaan om begraven te worden op De Hoevens.

  Wenst u eeuwigdurende grafrust dan kiest u voor een grafrecht voor onbepaalde tijd. Natuurgraven worden daarnaast ook uitgegeven voor een termijn van 50 jaar. Urnengraven voor 30 of 50 jaar. Zo kiest u zelf een termijn waar u zich prettig bij voelt.

  Indien het grafrecht voor bepaalde tijd verstrijkt wordt het graf niet geruimd. De eventuele nog aanwezige stoffelijke resten worden dieper begraven, waarna het graf opnieuw wordt gebruikt. Uiteraard is het altijd mogelijk om, na het verstrijken van de termijn, het grafrecht weer te verlengen.

 • > Geen onderhoud voor nabestaanden

  Kiest u voor natuurbegraven dan kiest u ervoor om het graf niet te onderhouden. Zo wordt een laatste rustplaats vanzelf weer onderdeel van de natuur. De natuurbegraafplaats maakt echter deel uit van een landgoed, waar zowel de natuur als het cultuurlandschap toegankelijk en dynamisch zijn én blijven. Daarom vinden er wel algemene onderhoudswerken plaats die worden verzorgd door de beheerder van de natuurbegraafplaats. Hierdoor blijft ook de natuurbegraafplaats een prettige plek om naar terug te keren en een dierbare te gedenken, te midden van de pracht van de natuur.

 • > Alles onder één dak voor afscheidsceremonie en condoleance

  Natuurbegraafplaats de Hoevens biedt diverse mogelijkheden voor een ceremonie of condoleance. Afscheidslocatie ‘De Eik’, dat is vervaardigd van eikenhout van het landgoed, biedt een sfeervolle ruimte voor gezelschappen tot 250 personen. Voor een samenzijn met een kleine groep tot 12 personen staat de familiekamer of ’t Bakhuis tot uw beschikking. Ook de catering wordt door De Hoevens verzorgd. Wilt u een ceremonie in de buitenlucht, dan biedt de 'boskapel' hiertoe de mogelijkheid. Waar u ook voor kiest, u krijgt alle ruimte én tijd voor een persoonlijke invulling van uw afscheid. Om de rust en ruimte te bewaren streven wij ernaar om slechts 1 uitvaart per dag te faciliteren. 

 • > Alle ruimte én tijd voor een persoonlijk afscheid

  Op Natuurbegraafplaats De Hoevens krijgt u alle ruimte én tijd om een persoonlijke invulling te geven aan uw afscheidsceremonie en/of condoleance. U mag dit zelf regelen. Maar ook kunt u dit door een uitvaartverzorger laten organiseren. Respect voor de overledene én de natuur scheppen daarbij het kader.

  De persoonlijke invulling begint al bij het kiezen van een graf. Al wandelend over de natuurbegraafplaats kiest u een plek die het beste bij u of uw dierbare past. Indien gewenst geven we u graag een rondleiding.

  Maar ook voor de ceremonie en condoleance krijgt u van ons alle ruimte en tijd. Sprekers, rituelen, muziek, film, catering…u kunt de ceremonie op een passende en eigen manier vormgeven. Zo wordt het afscheid van uw dierbare een bijzondere herinnering.

 • > Op een eeuwenoud landgoed met rijke geschiedenis

  De natuurbegraafplaats is gelegen op een eeuwenoud landgoed. Naast de flora & fauna is ook de rijke cultuurhistorie van De Hoevens uniek. Ruim 2500 jaar geleden werden in dit gebied al mensen begraven in grafheuvels, o.a. op de Regte Heide. Monniken en boeren ontgonnen de woeste gronden en stichtten hier de eerste hoevens. In de eeuwen die volgden kwam De Hoevens in handen van de Abdij van Echternach en de Abdij van Tongerlo. In 1919 werd De Hoevens gekocht door de gebr. Blomjous, die in Tilburg een textielfabriek leidden.

  Onder leiding van de dochter en later kleindochter van Henri Blomjous groeide De Hoevens uit tot een duurzaam beheerd landgoed, waar mens én natuur elkaar in evenwicht vinden. Met de aanleg van de natuurbegraafplaats wordt de natuurlijke manier van begraven hier weer in ere hersteld.

 • > Gunstige ligging in driehoek Breda-Tilburg-Turnhout

  Natuurbegraafplaats De Hoevens is centraal gelegen in de driehoek Breda-Tilburg-Turnhout. Door de ligging vlakbij de Belgische grens, is de begraafplaats ook voor Nederlanders die woonachtig zijn in België makkelijk bereikbaar.

  De EU-regelgeving maakt het mogelijk om personen met de Belgische nationaliteit in Nederland te begraven of te cremeren en visa versa.

  Door de nabijheid van het crematorium in Turnhout is het bovendien mogelijk om ook de ceremonie, eventuele bijzetting van de urn én de condoleance op dezelfde dag als de crematie te laten plaatsvinden. Dit in tegenstelling tot andere crematoria, waar pas na 30 dagen de asbus wordt vrijgegeven. 

 • > Persoonlijke benadering met aandacht voor uw wensen

  De natuurbegraafplaats is gelegen op Landgoed De Hoevens, dat al decennia in eigendom is van familie van der Lande-Vogels. Zij beheren en ontwikkelen dit landgoed vanuit een grote verbondenheid die zij voelen met de natuur. Samen met hun medewerkers staan zij garant voor een persoonlijke benadering met oprechte aandacht voor uw wensen. U bent van harte welkom in het informatiecentrum, dat 7 dagen per week geopend is. Hier informeren we u graag over onze mogelijkheden. 

 • > Verschillende landschapssferen waar een graf gekozen kan worden

  Natuurbegraafplaats De Hoevens biedt verschillende mogelijkheden voor het (her)begraven van een lichaam of urn. Al wandelend over de begraafplaats kiest u een plek die het beste bij u of uw dierbare past. Door al bij leven een plek te reserveren verzekert u zich van een laatste rustplaats in de natuur. Bijvoorbeeld onder een mooie boom, met uitzicht op een weide vol wilde bloemen of in een grafheuvel.

 • > Bijdragen aan ontwikkeling van nieuwe natuur

  Koopt u een graf op Natuurbegraafplaats De Hoevens dan draagt u bij aan de bescherming, de ontwikkeling en de instandhouding van de natuur én het landgoed. Voor de aanleg van de natuurbegraafplaats is namelijk 15ha aan akkers omgevormd tot nieuwe natuur en een gevarieerd landschap. De nieuwe bloemen, planten, struiken en bomen die door deze natuurontwikkeling zijn ontstaan trekken vogels, vlinders, insecten, kleine zoogdieren en amfibieën aan. Wij nodigen u van harte uit om rond te wandelen en te genieten van de prachtige natuur en de paradijselijke stilte.