Overige vragen

 • > Worden er ook graven geruimd?

  Natuurbegraafplaats De Hoevens biedt grafrecht aan voor zowel bepaalde- als onbepaalde tijd. Zo kiest u zelf een termijn waar u zich prettig bij voelt. Indien het grafrecht voor bepaalde tijd verstrijkt wordt het graf niet geruimd. Doordat op De Hoevens extra diep wordt begraven, kunnen de eventuele nog aanwezige stoffelijke resten blijven liggen, waarna het graf kan worden hergebruikt. Uiteraard is het altijd mogelijk om, na het verstrijken van de termijn, het grafrecht weer te verlengen.

 • > Wat gebeurt er als de natuurbegraafplaats vol is?

  De natuurbegraafplaats heeft de bestemming begraafplaats én natuurgebied en maakt onderdeel uit van een landgoed, waar zowel de natuur als het cultuurlandschap toegankelijk en dynamisch zijn én blijven. Daarom vinden er wel algemene onderhoudswerken plaats die worden verzorgd door de beheerder van de natuurbegraafplaats. Hierdoor blijft de natuurbegraafplaats, ook als deze vol is, een prettige plek om naar terug te keren en een dierbare te gedenken, te midden van de pracht van de natuur. Stichting Natuurbegraafplaats De Hoevens ziet hier op toe.

 • > Hoe wordt de continuïteit van de natuurbegraafplaats gewaarborgd?

  De continuïteit van Natuurbegraafplaats De Hoevens wordt als volgt gewaarborgd:

  • Natuurbegraafplaats De Hoevens is lid van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB);
  • De vestiging van een grafrecht wordt vastgelegd in een officiële grafakte. Dit grafrecht kan niet zonder meer eenzijdig worden opgezegd. In het reglement van de begraafplaats staat bovendien, dat als de begraafplaats ooit van eigenaar zou wisselen, de grafrechten in volle omvang worden overgedragen.
  • Het terrein van de natuurbegraafplaats heeft in het bestemmingsplan de bestemming begraafplaats én natuur. De bestemming begraafplaats kan uitsluitend door een wettelijke procedure worden opgeheven, met een overgangstermijn van ten minste 50 jaar na de laatste begraving. Het is niet te verwachten dat de gemeente het bestemmingsplan wijzigt, zolang er nog graven zijn. Er zijn daarom voor eventuele andere eigenaren geen andere bestemmingen dan begraafplaats mogelijk.
  • Stichting Natuurbegraafplaats De Hoevens ziet toe op naleving van de grafrechten en het onderhoud van het terrein in de toekomst, mocht de onderneming van de natuurbegraafplaats om wat voor reden dan ook onverhoopt stoppen.
   Om hierin te kunnen voorzien wordt er nu al vermogen gereserveerd en afgezonderd voor de stichting. Wat er in de toekomst ook zal gebeuren met de onderneming of het eigendom van de gronden waarop de natuurbegraafplaats is gevestigd, de uitgegeven grafrechten dienen altijd gerespecteerd te blijven. 
 • > Kunnen bezoekers over mijn graf lopen?

  Bezoekers kunnen via de semi-verharde en natuurlijke paden rondwandelen over de natuurbegraafplaats. Echter kan het soms voorkomen dat er over graven gelopen wordt. Bijvoorbeeld ten behoeve van algemene onderhoudswerkzaamheden of het uitzoeken van een graf. Het is immers een natuurgebied, waar graven opgaan in de natuur.

 • > Nodigt een openbaar toegankelijke natuurbegraafplaats niet uit tot vandalisme?

  Er is geen reden om aan te nemen dat het risico op vandalisme op Natuurbegraafplaats De Hoevens hoog is. De begraafplaats is niet omrasterd en vrij toegankelijk. Ook vertoeven er veel wandelaars in het gebied. Hierdoor is er sprake van sociale controle. Het informatiecentrum is bovendien 7 dagen per week geopend, zodat er dagelijks toezicht is door onze medewerkers. Ook zijn er geen monumenten aanwezig, welke mogelijk vernield zouden kunnen worden.

 • > Waar kan ik met opmerkingen of suggesties terecht?

  Natuurbegraafplaats De Hoevens staat altijd open voor uw opmerkingen en suggesties. U kunt hiervoor één van onze medewerkers in het informatiecentrum aanspreken. Of schriftelijk aan ons laten weten via email of brief. Klik hier voor onze contactgegevens.