Overige vragen

>Worden er ook graven geruimd?
>Wat gebeurt er als de natuurbegraafplaats vol is?
>Hoe wordt de continuïteit van de natuurbegraafplaats gewaarborgd?
>Kunnen bezoekers over mijn graf lopen?
>Nodigt een openbaar toegankelijke natuurbegraafplaats niet uit tot vandalisme?
>Waar kan ik met opmerkingen en suggesties terecht?