In en op het graf

>Mogen er voorwerpen mee begraven worden met de overledene?
>Dient een prothese verwijderd te worden voordat een lichaam begraven wordt?
>Welke kleding voor de overledene is toegestaan?
>Van welk materiaal dient de kist, mand of urn te zijn vervaardigd?
>Mag ik as uitstrooien op Natuurbegraafplaats de Hoevens?
>Mogen de bloemstukken na een begrafenis blijven liggen op het graf?
>Mag ik een plantje planten of een kaars neerzetten bij het graf?
>Wie onderhoudt graven op de natuurbegraafplaats?
>Wie onderhoudt de houten boomschijf op het graf?