In en op het graf

 • > Mogen er voorwerpen met de overledene begraven worden?

  Ja, u mag dierbare voorwerpen met de overledene mee begraven. Wel moeten deze, net als de kist en kleding, van biologisch afbreekbaar materiaal gemaakt zijn.
  De Hoevens zelf begraaft geen voorwerpen mee in het graf. Dit in tegenstelling tot sommige andere natuurbegraafplaatsen die milieuverontreinigende kunststof bollen of sticks met elektronica in het graf plaatsen, om het graf terug te vinden.

 • > Dient een prothese verwijderd te worden voordat het lichaam begraven wordt?

  Op Natuurbegraafplaats De Hoevens kan begraven worden met respect voor de natuur én de overledene. Daarom dienen prothesen die makkelijk te verwijderen zijn (arm- of beenprothese, kunstgebit) voor de begrafenis te worden verwijderd. Evenals een pacemaker. Eventuele in het lichaam aanwezige prothesen hoeven niet te worden verwijderd.

 • > Welke kleding voor de overledene is toegestaan?

  De kleding, schoenen en eventuele sieraden die de overledene draagt in de kist dienen gemaakt te zijn van biologisch afbreekbaar materiaal. Bijvoorbeeld van katoen, hennep, linnen of bamboe. Deze materialen dienen zoveel mogelijk duurzaam geproduceerd te zijn (d.w.z. totstandkoming zonder kinderarbeid, zonder pesticiden en bij voorkeur geproduceerd in Nederland). 

 • > Mag in alle soorten kisten, urnen of manden begraven worden?

  De kist, urn of mand waarvoor u kiest dient van natuurlijk afbreekbaar materiaal gemaakt te zijn. Voor de kist zijn ongelakt inheems hout, wilgentenen, bamboe, of karton goede alternatieven. Een urn dient van ongebakken klei, zeezout, karton of papier maché gemaakt zijn. Voor een eventuele lijkwade, de kleding van de overledene en de binnenzijde van de kist kiest u voor hennep, linnen of zijde.

  Wilt u meer informatie over de diverse ecologische mogelijkheden? Download hier Richtlijnen_natuurbegraven.pdf of wandel eens binnen in het informatiecentrum van Natuurbegraafplaats De Hoevens. Hier staan verschillende voorbeelden opgesteld met informatie over de leveranciers. Onze medewerkers staan u graag te woord.

 • > Mag ik as uitstrooien op Natuurbegraafplaats De Hoevens?

  Omdat we het milieu zo min mogelijk willen belasten is het niet mogelijk om as te verstrooien. De schadelijke stoffen blijven namelijk hangen in de bovenste laag van de bodem; de humuslaag. U kunt as wel uitstrooien in een graf of in een urn begraven onder de humuslaag.

 • > Mogen de bloemstukken na een begrafenis blijven liggen op het graf?

  Grafstukken in de vorm van (onverpakte) bloemen mogen tot 2 weken na de uitvaart blijven liggen op het graf. Hierna worden deze verwijderd door de beheerder. De linten worden bewaard en kunnen binnen 3 maanden door de familie worden opgehaald bij de beheerder. 

 • > Mag ik een plantje planten of een kaars branden op het graf?

  Kiest u voor natuurbegraven dan kiest u er voor om het graf met rust te laten en niet te onderhouden. Het is daarom niet toegestaan om plantjes te planten of kaarsen en relikwieën op- en rondom het graf te plaatsen. Ook is het niet de bedoeling dat het graf aangeharkt wordt en er blad wordt geruimd. We laten de natuur haar gang gaan. U zult zien dat er vanzelf allerlei prachtige inheemse planten gaan groeien op het graf, passend bij de omgeving.

 • > Mag ik al bij leven een herinneringsboom planten?

  Ja, u mag al bij leven een herinneringsboom planten op de door u gereserveerde graflocatie. Maar u kunt er ook voor kiezen dit pas na de uitvaart te doen. Op Natuurbegraafplaats De Hoevens zijn verschillende graflocaties beschikbaar waar een boom geplant mag worden. Dit is alleen mogelijk als u een grafrecht voor onbepaalde tijd vestigt op deze graflocatie. Samen met onze terreinbeheerder plant u de door u uitgekozen boom. Indien u al bij leven een boom plant, vindt u of uw dierbare zijn/haar laatste rustplaats naast deze boom. 

 • > Wat gebeurt er als een herinneringsboom beschadigd raakt of afsterft?

  Indien een herinneringsboom binnen 3 jaar na het planten wegens brand, stormschade of door afsterven zodanig beschadigd is, dat van normale groei of herstel geen sprake meer is, dan draagt Natuurbegraafplaats De Hoevens zorg voor de herplanting van een nieuwe boom. Na 3 jaar kan dit herplanten worden verzorgd op verzoek en voor rekening van de rechthebbende. De natuurbegraafplaats is niet aansprakelijk voor andersoortige schade aan de boom.

 • > Wie onderhoudt de graven op de natuurbegraafplaats?

  Kiest u voor natuurbegraven dan kiest u ervoor om het graf niet te onderhouden. Zo wordt een laatste rustplaats vanzelf weer onderdeel van de natuur. Algemene onderhoudswerken ten behoeve van de natuurontwikkeling worden, met respect voor de graven, uitgevoerd door de beheerder. Denk hierbij aan snoeien en maaien. Hierdoor blijft de natuurbegraafplaats een toegankelijke plek om naar terug te keren en een dierbare te gedenken, te midden van de pracht van de natuur.

 • > Wie onderhoudt de houten boomschijf op het graf?

  Het is niet nodig om de houten boomschijf te onderhouden. Deze kleurt na verloop van tijd mee met de omgeving, waardoor het natuurlijke aanzicht van de natuurbegraafplaats intact blijft. Is de boomschijf vergaan, dan is het mogelijk om een nieuwe boomschijf te bestellen.