In en op het graf

 • > Mogen er voorwerpen met de overledene begraven worden?

  Ja, u mag dierbare voorwerpen met de overledene mee begraven. Wel moeten deze, net als de kist en kleding, van biologisch afbreekbaar materiaal gemaakt zijn.
  De Hoevens zelf begraaft geen voorwerpen mee in het graf. Dit in tegenstelling tot sommige andere natuurbegraafplaatsen die milieuverontreinigende kunststof bollen of sticks met elektronica in het graf plaatsen, om het graf terug te vinden.

 • > Dient een prothese verwijderd te worden voordat het lichaam begraven wordt?

  Op Natuurbegraafplaats De Hoevens kan begraven worden met respect voor de natuur én de overledene. Daarom dienen prothesen die makkelijk te verwijderen zijn (arm- of beenprothese, kunstgebit) voor de begrafenis te worden verwijderd. Evenals een pacemaker. Eventuele in het lichaam aanwezige prothesen hoeven niet te worden verwijderd.

 • > Welke kleding voor de overledene is toegestaan?

  De kleding, schoenen en eventuele sieraden die de overledene draagt in de kist dienen gemaakt te zijn van biologisch afbreekbaar materiaal. Bijvoorbeeld van katoen, hennep, linnen of bamboe. Deze materialen dienen zoveel mogelijk duurzaam geproduceerd te zijn (d.w.z. totstandkoming zonder kinderarbeid, zonder pesticiden en bij voorkeur geproduceerd in Nederland). 

 • > Mag in alle soorten kisten, urnen of manden begraven worden?

  De kist, urn of mand waarvoor u kiest dient van natuurlijk afbreekbaar materiaal gemaakt te zijn. Voor de kist zijn ongelakt inheems hout, wilgentenen, bamboe, of karton goede alternatieven. Een urn dient van ongebakken klei, zeezout, karton of papier maché gemaakt zijn. Voor een eventuele lijkwade, de kleding van de overledene en de binnenzijde van de kist kiest u voor hennep, linnen of zijde.

  Wilt u meer informatie over de diverse ecologische mogelijkheden? Download hier Richtlijnen_natuurbegraven.pdf of wandel eens binnen in het informatiecentrum van Natuurbegraafplaats De Hoevens. Hier staan verschillende voorbeelden opgesteld met informatie over de leveranciers. Onze medewerkers staan u graag te woord.

 • > Mag ik as uitstrooien op Natuurbegraafplaats De Hoevens?

  Omdat we het milieu zo min mogelijk willen belasten is het niet mogelijk om as te verstrooien. De schadelijke stoffen blijven namelijk hangen in de bovenste laag van de bodem; de humuslaag. U kunt as wel uitstrooien in een graf of in een urn begraven onder de humuslaag.

 • > Mogen de bloemstukken na een begrafenis blijven liggen op het graf?

  Grafstukken in de vorm van (onverpakte) bloemen mogen tot 2 weken na de uitvaart blijven liggen op het graf. Hierna worden deze verwijderd door de beheerder. De linten worden bewaard en kunnen binnen 3 maanden door de familie worden opgehaald bij de beheerder. 

 • > Mag ik een plantje planten of een kaars branden op het graf?

  Kiest u voor natuurbegraven dan kiest u er voor om het graf met rust te laten en niet te onderhouden. Op De Hoevens mag een graf alleen gemarkeerd worden met een houten boomschijf met inscriptie, welke door de natuurbegraafplaats voor u wordt verzorgd. Ook kunt u een, door ons verstrekte herinneringsboom op het graf te planten op de daarvoor bestemde zones. Het zelf planten van bomen, struiken, potplanten en bloembolletjes is niet toegestaan. Ook grafzerken, stenen, kruisen of andere voorwerpen mogen niet op het graf worden geplaatst. Ook niet als ze uit de omgeving komen en van vergankelijk materiaal zijn gemaakt.

  Bij een bezoek aan een graf op De Hoevens is het toegestaan om een enkele bloem achter te laten, bij voorkeur geplukt op de natuurbegraafplaats zelf. Het achterlaten van boeketten, potplanten en relikwieën is niet toegestaan. Door de natuur hier met rust te laten ontstaan er vanzelf mooie inheemse planten, kruiden en bloemen die op het graf groeien. Daarnaast willen we voorkomen dat de begraafplaats een park wordt in plaats van een natuurgebied. En zo teleurstellingen voorkomen bij mensen die bewust voor natuurbegraven hebben gekozen. 

  Wij vertrouwen erop dat deze regels gerespecteerd worden bij de keuze voor De Hoevens als laatste rustplaats voor een dierbare. En dat de familie deze regels ook uitdraagt naar naaste familieleden, vrienden en kennissen. Indien de terreinbeheerder toch onverhoopt zaken aantreft op een graf welke in strijd zijn met de regels dan worden deze verwijderd.  Zo zorgen we er samen voor dat de natuurbegraafplaats een bijzondere plek blijft, nu maar ook in de toekomst.

 • > Wie onderhoudt de graven op de natuurbegraafplaats?

  Kiest u voor natuurbegraven dan kiest u ervoor om het graf niet te onderhouden. Zo wordt een laatste rustplaats vanzelf weer onderdeel van de natuur. Algemene onderhoudswerken ten behoeve van de natuurontwikkeling worden, met respect voor de graven, uitgevoerd door de beheerder. Denk hierbij aan snoeien en maaien. Hierdoor blijft de natuurbegraafplaats een toegankelijke plek om naar terug te keren en een dierbare te gedenken, te midden van de pracht van de natuur.

 • > Wie onderhoudt de houten boomschijf op het graf?

  Het is niet nodig om de houten boomschijf te onderhouden. Deze kleurt na verloop van tijd mee met de omgeving, waardoor het natuurlijke aanzicht van de natuurbegraafplaats intact blijft. Is de boomschijf vergaan, dan is het mogelijk om een nieuwe boomschijf te bestellen.