Kiezen en aankopen van een graf

 • > Kan ik al bij leven een graf aankopen?

  Ja, u kunt al bij leven een (urnen)graf kopen. Door nu al een plek te reserveren bent u verzekerd van een laatste rustplaats in de natuur. Dat bespaart uw nabestaanden een hoop onnodige zorgen.

  Samen met de beheerder overlegt u of de door u gekozen plek nog beschikbaar is. Zo ja, dan stellen wij een reserveringsbevestiging voor u op. De bevestiging en het reglement van de natuurbegraafplaats worden vervolgens door u ondertekend. Na betaling van de kosten voor het grafrecht krijgt u de grafakte overhandigd. Daarmee is uw aankoop van het grafrecht definitief.

  Let op: indien u een uitvaartverzekering heeft is het verstandig om contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij. Zij kunnen u informeren over de eventuele mogelijkheden om deze door u betaalde aankoopkosten op het moment van overlijden te vergoeden.

 • > Wat zijn de mogelijkheden voor een (urnen)graf?

  Natuurbegraafplaats De Hoevens biedt verschillende mogelijkheden voor het begraven van een lichaam of een urn. Graven worden uitgegeven voor zowel onbepaalde- als bepaalde tijd. Zo kiest u zelf een termijn waar u zich prettig bij voelt. Indien het grafrecht voor bepaalde tijd verstrijkt wordt het graf niet geruimd. De eventuele nog aanwezige stoffelijke resten worden dieper begraven, waarna het graf opnieuw wordt gebruikt. Uiteraard is het altijd mogelijk om, na het verstrijken van de termijn, het grafrecht weer te verlengen.

  In een lichaamsgraf mogen kosteloos een maximum aantal urnen met het lichaam worden begraven. Dit noemen ze een urneninlage. Voor een enkel lichaamsgraf is dit maximum 2 urnen, voor een dubbel lichaamsgraf is dit max. 4 urnen. Dit geldt alleen als deze urnen gelijktijdig met het lichaam worden mee begraven. Is dit niet het geval dan bestaat de mogelijkheid om aansluitend aan een lichaamsgraf een urnengraf te reserveren.

  Natuurbegraafplaats De Hoevens biedt diverse landschapssferen aan waar u een graflocatie kunt uitzoeken. Bijvoorbeeld in een bloemrijke weide, onder een mooie boom, aan de rand van een graanakker of in een grafheuvel.

 • > Mag ik een urn meebegraven in een lichaamsgraf?

  In een lichaamsgraf mogen kosteloos een maximum aantal urnen met het lichaam worden begraven. Dit noemen ze een urneninlage. Voor een enkel lichaamsgraf is dit maximum 2 urnen, voor een dubbel lichaamsgraf is dit max. 4 urnen. Dit geldt alleen als deze urnen gelijktijdig met het lichaam worden mee begraven. Is dit niet het geval dan bestaat de mogelijkheid om aansluitend aan een lichaamsgraf een urnengraf te reserveren.

  Het is niet mogelijk om in een enkel urnengraf meerdere urnen te begraven. Wel kunt u een dubbel urnengraf reserveren voor het begraven van 2 urnen naast elkaar.

 • > Hoe gaat de aankoop van een graf in zijn werk?

  Bij het vestigen van een grafrecht wordt een vaste procedure gevolgd, zodat alles goed en duidelijk voor u geregeld is: 

  Reservering bij leven
  Kiest u ervoor om al bij leven een graf te reserveren, dan kunt u de gewenste locatie bespreken met één van onze medewerkers. In een reserveringsbevestiging wordt vastgelegd welke graflocatie voor u wordt gereserveerd tot de begrafenis.

  Reservering bij uitvaart
  In geval van een overlijden, komen de nabestaanden (eventueel met uitvaartverzorger) naar de natuurbegraafplaats op een passende graflocatie uit te kiezen. Deze locatie wordt vastgelegd in een reserveringsbevestiging.

  Grafakte en reglement
  Samen met de factuur voor de kosten voor het grafrecht wordt ook het reglement van Natuurbegraafplaats de Hoevens overhandigd. Wij vragen de rechthebbende om dit reglement goed door te lezen en te ondertekenen.

  Betaling
  Indien u een graf bij leven reserveert dienen de kosten voor het grafrecht bij reservering te worden voldaan. Het is niet mogelijk om de kosten in termijnen te betalen. 
  Bij een uitvaart dienen de kosten voor het grafrecht alsmede de begraafkosten door de familie of de uitvaartondernemer te worden voldaan.

  Grafakte
  Na betaling van de factuur wordt een grafakte opgemaakt. De grafakte is een overeenkomst tussen Natuurbegraafplaats De Hoevens en de rechthebbende van het grafrecht. Dat kunt u zelf zijn of één van uw verwanten. In deze akte staat welke grafrecht termijn wordt overeengekomen, welke graflocatie, welk type graf en kosten er aan verbonden zijn.

 • > Kan ik elke plek kiezen op de natuurbegraafplaats?

  U mag overal een plek reserveren. Samen met de beheerder overlegt u of de door u gekozen locatie nog vrij is en past binnen het gravenplan van de natuurbegraafplaats.

  Gravenplan
  In het gravenplan staan de diverse grafmogelijkheden op de natuurbegraafplaats weergegeven. Zo zijn er speciale zones waar, vanwege de boomwortelstructuur, uitsluitend urnen kunnen worden begraven. Ook de zones waar, vanwege de natuurwaarde van het terrein niet kan worden begraven, staan aangegeven in dit plan.

 • > Kan ik naast mijn dierbare(n) worden begraven?

  Wilt u naast uw dierbare begraven worden dan is het mogelijk om een dubbelgraf te kopen. In dit graf kunnen 2 lichamen of urnen naast elkaar begraven worden. Op verzoek reserveren wij ook een familiegraf voor meer dan 2 graven. Hiervoor hanteren wij een aangepast tarief.

 • > Mogen er kinderen begraven worden?

  Op Natuurbegraafplaats De Hoevens mogen ook kinderen worden begraven. Hiervoor zijn geen speciale zones ingericht. Grafrecht voor kindergraven t/m 18 jaar wordt met 10 jaar extra gevestigd, zonder extra kosten. Bij het informatiecentrum kunt u daarover geïnformeerd worden.

 • > Kan ik een lichaam of urn laten herbegraven?

  Ja, het is mogelijk om uw dierbare te laten herbegraven op Natuurbegraafplaats De Hoevens. Voor het herbegraven van een lichaam geldt dat dit binnen 2 maanden na de begrafenis dient te gebeuren of na het verstrijken van de wettelijke grafrust, 10 jaar na overlijden. Urnen kunnen altijd worden op- en herbegraven.

  Voor herbegraven van een lichaam heeft u toestemming nodig van de gemeente waar het huidige graf is. Ook is het van belang dat de kist, mand, lijkwade of urn van biologisch afbreekbaar materiaal gemaakt is.

 • > Wat krijg ik als ik een graf koop?

  Als u een grafrecht aankoopt krijgt u, na betaling van de kosten voor het grafrecht, een mooi vormgegeven houten kistje mee naar huis. Hier vindt u de belangrijkste documenten overzichtelijk bij elkaar. Ook kunt u hier uw lievelingsmuziek of persoonlijke wensen aan toevoegen. In het kistje zitten de volgende documenten:

  • Grafakte
   Hierin staat o.a. vastgelegd welke grafrecht termijn is overeengekomen, op welke specifieke locatie, wat voor type graf, welke kosten er aan verbonden zijn en wie de rechthebbende is.
  • Reglement en huisregels
   In het reglement zijn de rechten en plichten van zowel Natuurbegraafplaats De Hoevens BV als van de rechthebbende vastgelegd.
  • Plattegrond met GPS coördinaten van het graf
  • Evt. overige informatie van uitvaartorganisaties, leveranciers van eco-kisten, urnen e.d.
  • Informatiefolder Natuurbegraafplaats De Hoevens

  Houten boomschijf met inscriptie
  In de prijs van het grafrecht zit een houten boomschijf met inscriptie inbegrepen. Deze boomschijf wordt voor u verzorgd bij de uitvaart.

 • > Word ik met de aankoop van het grafrecht ook eigenaar van de grond?

  Nee, u koopt enkel het recht om te begraven, niet de grond zelf. De grond blijft in eigendom van Landgoed de Hoevens BV.

 • > Mag ik het grafrecht ruilen met- of doorverkopen aan iemand anders?

  Nee, het grafrecht is persoonsgebonden en kan niet worden geruild of doorverkocht. Wel kan het grafrecht worden doorgegeven aan een opvolgende rechthebbende. Bijvoorbeeld als de eerste rechthebbende komt te overlijden. 

 • > Hoe vind ik een graf terug?

  Een graf op De Hoevens wordt handmatig en nauwkeurig ingemeten volgens een driehoeksmeting, waarna de coördinaten in Autocad worden omgezet in GPS. Dit in tegenstelling tot sommige andere natuurbegraafplaatsen die milieuverontreinigende kunststof bollen of sticks met elektronica in het graf plaatsen, om het graf terug te vinden.
  De graflocatie wordt vervolgens vastgelegd in uw grafakte en op een plattegrond. Met behulp van deze plattegrond en coördinaten kunt u een graf altijd weer terugvinden. Onze medewerkers helpen u graag verder.