Onderhoud en natuurbeheer

De natuurbegraafplaats ligt ingebed in het grotere geheel van een landgoed waar extensief natuurbeheer zorgt voor een optimale groei en een zo groot mogelijke biodiversiteit. Hierdoor blijft De Hoevens een fijne plek om naar terug te keren om een dierbare te gedenken, te midden van de pracht van de natuur.

Natuurontwikkeling
Daar waar sommige natuurbegraafplaatsen kiezen om te begraven in bestaande natuur (bos- en heideterreinen) heeft De Hoevens gekozen om bestaande natuur met rust te laten en nieuwe natuur te ontwikkelen op 17 ha landbouwgronden. Rondlopend op de natuurbegraafplaats is het nauwelijks voor te stellen dat enkele jaren geleden op deze plek nog maïs werd verbouwd. Deze omvorming werkt positief op de biodiversiteit. De bloemen, planten, struiken en bomen die ontstaan trekken vogels, vlinders, insecten, kleine zoogdieren en amfibieën aan. De mensen die er begraven zijn, worden vanuit de kringloopgedachte, onderdeel van deze natuurontwikkeling.

Natuurbegrazing en hooilandbeheer
Een eigen kudde Clun Forrest schapen en jongvee zorgen voor de natuurbegrazing op en rond de natuurbegraafplaats. Dankzij dit verschralingsbeheer ontwikkelt zich een grote soortenrijkdom. Daar waar toch zelf gemaaid wordt, vindt ouderwets hooilandbeheer plaats. Het terrein wordt in fases gemaaid, waardoor er een afwisselend landschap van hoge en lage begroeiing is. Het maaisel mag enkele dagen drogen. De zaadjes zakken naar beneden en blijven na het afvoeren van het hooi liggen. Volgend jaar zorgen ze zo weer voor een mooie bloei wat weer vele vlinders en bijen aantrekt.

100% ecologische onkruidbestrijding
Ten behoeve van de bestrijding van onkruiden op de paden en in de bloemrijke weides wordt 100% ecologische onkruidbestrijding toegepast. Hierbij wordt gekookt water ingezet wat de ongewenste onkruiden vernietigd zonder dat andere soorten worden aangetast.