Grafmogelijkheden

Natuurbegraafplaats De Hoevens biedt graven aan voor zowel bepaalde alsmede onbepaalde tijd. Uiteraard is het altijd mogelijk om, na het verstrijken van de termijn, het grafrecht weer te verlengen.

Waar u ook voor kiest, De Hoevens biedt eeuwigdurende grafrust want graven worden nooit geruimd. Wel kan het zijn dat de gedenkplek waarbinnen het oorspronkelijke graf is gelegen, na het verstrijken van de termijn, weer wordt vrijgegeven om er een nieuw graf uit te zoeken.

Lichaamsgraf enkel

Een enkel lichaamsgraf is gelegen in een gedenkplek van 3 x 3 m. Binnen deze oppervlakte wordt één lichaam begraven. Indien gewenst mogen gelijktijdig en kosteloos 2 urnen mee begraven worden.

Lichaamsgraf dubbel

Een dubbel lichaamsgraf is gelegen in een gedenkplek van 5 x 3 m. Binnen deze oppervlakte worden 2 lichamen naast elkaar begraven. Indien gewenst mogen gelijktijdig en kosteloos 4 urnen mee begraven worden.

Urnengraf enkel

Een enkel urnengraf is gelegen in een gedenkplek van 1 x 1 m. Binnen deze oppervlakte wordt één urn met as van de overledene begraven. Ook mag hier de losse as zonder urn in begraven worden.

Urnengraf dubbel

Een dubbel urnengraf is gelegen in een gedenkplek van 2 x 1 m. Binnen deze oppervlakte worden twee urnen met as van de overledenen naast elkaar begraven. Ook mag hier de losse as zonder urn in begraven worden.

Kindergraf

Op De Hoevens zijn geen speciale zones voor kindergraven ingericht, u mag zelf een graflocatie uitkiezen. Prijzen en afmetingen van kindergraven zijn op aanvraag. De Hoevens biedt voor kindergraven t/m 18 jaar kosteloos 10 jaar extra grafrecht aan.

Herbegraving

Ook een herbegraving van een dierbare is mogelijk. Herbegraven mag 10 jaar na de begraving. U heeft hiervoor toestemming nodig van de gemeente en de medewerking van de begraafplaats waar de overledene nu begraven ligt. Een herbegraving op De Hoevens vindt altijd in een lichaamsgraf plaats.