Administratie

Bij het vestigen van een grafrecht wordt een vaste procedure gevolgd, zodat alles goed en duidelijk voor u geregeld is: 

Reservering bij leven & betaling
Kiest u ervoor om al bij leven een graf te reserveren, dan kunt u de gewenste locatie bespreken met één van onze medewerkers. In een 'reserveringsbevestiging' wordt vastgelegd welke graflocatie voor u wordt gereserveerd tot de begrafenis.
Na ondertekening van de reserveringsbevestiging ontvangt u van ons een factuur voor de kosten van het grafrecht. Het is niet mogelijk om deze kosten in termijnen te voldoen. 

Reservering bij uitvaart & betaling 
In geval van een overlijden, komen de nabestaanden (eventueel met uitvaartverzorger) naar de natuurbegraafplaats om een passende graflocatie uit te kiezen. Deze locatie alsmede details rond de begrafenis worden vastgelegd in een 'Opdracht tot Begraven'. 
Na de uitvaart ontvangt u een factuur voor de kosten voor het grafrecht, de begraafkosten alsmede de eventuele kosten voor de huur van het ceremonieel gebouw en catering. Desgewenst kan deze factuur ook naar de uitvaartverzorger verstuurd worden.  

Grafakte
Na betaling van de factuur wordt een grafakte opgemaakt. De grafakte is een overeenkomst tussen Natuurbegraafplaats De Hoevens BV en de rechthebbende van het grafrecht. Dat kunt u zelf zijn of één van uw verwanten. In deze akte staat welke grafrecht termijn wordt overeengekomen, welke graflocatie, welk type graf en kosten er aan verbonden zijn. De grafakte wordt ondertekend door zowel de rechthebbende als de rechtspersoon Natuurbegraafplaats De Hoevens BV.

Grafregister
Na de begrafenis worden de grafgegevens opgenomen in het grafregister. Hierin staat vermeld wie er op de natuurbegraafplaats begraven ligt met een nauwkeurige aanduiding van de plaats. Dit register is openbaar.