Administratie

Bij het vestigen van een grafrecht wordt een vaste procedure gevolgd, zodat alles goed en duidelijk voor u geregeld is:

Reservering bij leven & betaling
Kiest u ervoor om al bij leven een graf te reserveren, dan kunt u de gewenste locatie met ons bespreken. Indien deze locatie nog beschikbaar is leggen we de details vast in een ‘reserveringsbevestiging’. Na ondertekening van dit document ontvangt u van ons een factuur voor de kosten van het grafrecht. Het is niet mogelijk om deze kosten in termijnen te voldoen.

Reservering bij uitvaart & betaling 
In geval van een overlijden, komen de nabestaanden (eventueel met uitvaartverzorger) naar de natuurbegraafplaats om een passende graflocatie uit te kiezen. Deze locatie alsmede details rond de begrafenis worden vastgelegd in een ‘Opdracht tot Begraven’.
Na de uitvaart ontvangt u (of de uitvaartverzorger) de factuur voor de kosten voor het grafrecht, de begraafkosten en de eventuele kosten voor de huur van het ceremonieel gebouw en de catering.

Grafakte
Na betaling van de factuur wordt een grafakte opgemaakt. De grafakte is een overeenkomst tussen Natuurbegraafplaats De Hoevens BV en de rechthebbende van het grafrecht. Dat kunt u zelf zijn of één van uw verwanten. In deze akte staat welke grafrecht termijn wordt overeengekomen, welke graflocatie, welk type graf en kosten er aan verbonden zijn. De grafakte wordt ondertekend door zowel de rechthebbende als de rechtspersoon Natuurbegraafplaats De Hoevens BV.