Bezoeken en gedenken

>Wanneer kan ik een graf bezoeken?
>Hoe vinden nabestaanden mijn graf terug?
>Mag ik bloemen leggen op het graf van mijn dierbare?
>Mogen honden op de begraafplaats komen?
>Is de natuurbegraafplaats toegankelijk voor mindervaliden?
>Waar kan ik mijn auto of fiets parkeren?
>Mag er op de natuurbegraafplaats gefietst worden?