Grafmarkering en materialen

Natuurbegraven is méér dan begraven op een mooie plek in de natuur. Het is een filosofie die ook om bepaalde keuzes vraagt. Keuzes ten aanzien van materiaalgebruik, afscheidsrituelen en de wijze van grafmarkering. Daarbij wijst de natuur u de weg.

Materiaal kist, urn, lijkwade, kleding
Het materiaal van een kist, mand, lijkwade of urn dient zowel ecologisch als afbreekbaar te zijn. Dat geldt ook voor de kleding van de overledene. Download hier de Richtlijnen natuurbegraven en het Overzicht leveranciers. Twijfelt u over de materiaalkeuze of wilt u meer informatie? Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Prothesen en hulpmiddelen

Naast respect voor de natuur hebben we ook respect voor de overledene. Daarom stellen wij als eis dat alleen prothesen die redelijkerwijs verwijderbaar zijn, verwijderd dienen te worden voordat een lichaam wordt begraven. Te denken valt aan een kunstgebit, uitwendige arm- of beenprothesen en bril.

Grafmarkering
Een graf mag alleen gemarkeerd worden met een houten boomschijf met inscriptie, welke door De Hoevens voor u wordt verzorgd en op het graf wordt geplaatst. Grafzerken, stenen, kruisen of andere voorwerpen vind je hier niet. Ook niet als ze uit de omgeving komen en van vergankelijk materiaal zijn gemaakt.

Achterlaten van bloemen
Bij een bezoek aan een graf is het toegestaan om een enkele bloem achter te laten, bij voorkeur geplukt op de De Hoevens zelf. Boeketten, potplanten en relikwieën zijn niet toegestaan. De natuur zorgt zelf voor mooie inheemse planten, kruiden en bloemen op het graf.

Wij vertrouwen erop dat deze regels gerespecteerd worden. Indien onze terreinbeheerder toch onverhoopt zaken aantreft welke in strijd zijn met de regels dan worden deze verwijderd.  Zo zorgen we er samen voor dat het landschap haar natuurlijke uitstraling behoudt.

Terugvinden van een graf
Een graf op De Hoevens wordt zowel handmatig als door middel van GPS ingemeten. De coördinaten van uw graflocatie worden vastgelegd in een grafakte en op een plattegrond. Hierdoor kunt u een graf altijd weer terugvinden (eventueel met behulp van GPS apparatuur). Onze medewerkers helpen u graag verder.