Natuurbegraven

 • > Wat is het verschil tussen natuurbegraven en traditioneel begraven?

  In tegenstelling tot op een traditionele begraafplaats liggen de graven op Natuurbegraafplaats De Hoevens niet in een rijtje. U kiest hier zelf een graf, op een ruime plek midden in de natuur. Respect voor deze natuur is een belangrijk uitgangspunt bij natuurbegraven. Het milieu wordt zo min mogelijk belast. Dat betekent dat de kist of urn gemaakt is van biologisch afbreekbaar materiaal. Ook grafmarkering is op een natuurlijke manier aanwezig, zoals een houten boomschijf of herinneringsboom. Een grafzerk of andersoortig monument is niet toegestaan.

  Een natuurbegraafplaats is en blijft een natuurgebied. Een graf wordt daarom niet onderhouden. Zo wordt een laatste rustplaats vanzelf weer onderdeel van de natuur. Dat wil niet zeggen dat we de natuur laten verwilderen. Daarom vinden er op Natuurbegraafplaats De Hoevens wel algemene onderhoudswerken plaats, zoals snoeien en maaien. Deze werkzaamheden worden verzorgd door de beheerder van de natuurbegraafplaats.

 • > Is natuurbegraven duurder dan traditioneel begraven en cremeren?

  Begraven op Natuurbegraafplaats De Hoevens is relatief gezien goedkoper dan traditioneel begraven. U hoeft geen dure grafzerk aan te schaffen en er zijn geen onderhoudskosten. Ook zijn de ecologische kisten of urnen waarin begraven mag worden vaak goedkoper dan de gebruikelijke materialen. Dat alles maakt natuurbegraven tot een goedkoper alternatief voor traditioneel begraven.

 • > Wat is mijn bijdrage aan de natuur?

  Koopt u een graf op Natuurbegraafplaats De Hoevens dan draagt u bij aan de bescherming, de ontwikkeling en de instandhouding van de natuur én het landgoed. Dat geldt niet alleen voor de bestaande flora & fauna, maar ook voor de nieuwe natuur die er is ontwikkeld voor de aanleg van de begraafplaats.

  Voor de aanleg is maar liefst 15 ha aan akkers omgevormd tot nieuwe natuur. Hier ontstaan de komende jaren heide, bloemrijke graslanden en een nieuw bos. In het oude bos zijn de leemputten verdiept, taluds aangelegd en met elkaar verbonden. Hierdoor krijgen bijzondere planten en dieren de kans om te gedijen, zoals de zeldzame vinpootsalamander. Ook zijn er nieuwe bomen en bol- en knolgewassen (bosanemoon, wilde boshyacint e.a.) geplant.

  Doordat de natuurbegraafplaats de bestemming ‘begraafplaats’ én ‘natuur’ heeft, wordt het terrein als natuurgebied ontwikkeld en blijft het ook als zodanig behouden. Met daarin de mogelijkheid tot begraven. De begraafplaats draagt bovendien bij aan het in stand houden van het stiltegebied.

 • > Wie kan er worden begraven op Natuurbegraafplaats De Hoevens

  Op Natuurbegraafplaats De Hoevens kan iedereen worden begraven, ongeacht levensbeschouwing, geloofsovertuiging of culturele achtergrond. Zowel volwassenen als kinderen vinden hier een laatste rustplaats in de natuur.
  Ook mensen die vanwege een ziekte een chemoproces hebben doorlopen of zware medicijnen hebben moeten slikken mogen op De Hoevens begraven worden.